شرکت نگهداشت کاران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست بودجه سال ۱۳۹۷

مقدمه

بدون تردید شرکت خدمات فنی مهندسی نگهداشت کاران از جمله شرکت شناخته شده در حوزه خدمات فنی مهندسی می باشد که از رزومه و پیشینه درخشانی برخوردار است، این شرکت با انجام فعالیت های میدانی و عملیاتی در عرضه صنایع نفت و گاز و بخصوص در حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دستی از وجه قابل قبولی برخوردار می باشد بطوریکه کیفیت عملکرد و ارائه خدمات آن در طول سال های متمادی باعث رضایت مندی مشتریان گردیده و از اقبال خوبی بهره مند می باشد بطوریکه هم اکنون در وندور لیست وزارت نفت و سایر هلدینگ های نفتی کشور به عنوان یک شرکت کارآمد و پذیرفته شده مورد قبول می باشد.

الف) اطلاعات مدیران شرکت

  اعضاء هیأت مدیره به نمایندگی سمت
  شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس  پرویزسلطانی  مدیرعامل وعضوهیات مدیره 
  شرکت شیمی بافت نصرت اله دفتری بشلی    نائب ریس هیات مدیره 
         
  شرکت تکین کوی حسن خدابخشی پالندی      رئیس هیأت مدیره  

 

ب) اهداف مدیریت

هدف۱. توسعه و گسترش عملکرد شرکت و تلاش برای کسب سهم بیشتری از بازار قابتتی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در حوزه وظایف محوله در اساسنامه.

هدف۲. ارتقا دانش فنی و کسب مهارت های لازم منطبق با بازار کار و بکارگیری نیروی انسانی مجرب و متخصص برای اهداف راهبردی شرکت.

هدف۳. افزایش سود عملیاتی شرکت در درازمدت.

هدف۴. رعایت الزامات قانونی و مقررات در همه ابعاد و حوزه وظایف محوله.

هدف۵. اجرا سیاست ها و اهداف و برنامه های هلدینگ بالادستی در همه جوانب اجرایی و عملکردی.

ج) تهدیدها و فرصت های شرکت نگهداشت کاران

تهدیدهای شرکت:

شرایط رقابنی بسیار فشرده بدلیل شرایط اقتصادی کشور و حضور شرکت های خصوصی غیراستاندارد غیرکارامد بدلیل عدم رزیابی کیفی شرکت های شرکت کننده در مناقصه ها توسط کارفرماها و ایجاد فضای رقابتی غیرتخصصی و سوری توسط کارفرماها از عمده تهدید های موجود است و تجارب چندین ساله شرکت در حوزه تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی از فرصت های حاصله می باشد که با استفاده از آن می توان چشم انداز موفقی برای شرکت پیش بینی کرد.

فرصت های شرکت :

فضای کسب وکار آماده درون گروهی و هم افزایی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ های شستا برای تعریف منافع کلان درون سازمانی شرکت امتیاز ویژه می باشد و دانش فنی و تخصصی شرکت بخصوص در حوزه منابع انسانی از قابلیت های شرکت در بخش صنعت می باشد.

 

د)نقاط قوت و ضعف شرکت نگهداشت کاران

نقاط قوت :

۱.وجود بستر مناسب برای اعمال نظارت بر پروزه ها بر اساس قراردادهای منعقده

  1. انسجام و همدلی مدیران در جهت حل مشکلات و حضور فیزیکی مستمر و کارآمد
  2. راه اندازی سیستم های نرم افزاری نوین و به روز از جمله :اتوماسیون و سیستم مالی و اداری جهت پرداخت بموقع حقوق و بیمه و مالیات
  3. بکارگیری و جذب نیروهای کارآمد،پویا و جوان
  4. ایجاد آیین نامه های مالی و اداری و افزایشات کنترل های داخلی

۶.گام برداشتن در جهت هم افزایی و ارتباط با سیاست های هلدینگ

 

 

نقاط ضعف:

۱.عدم تناسب منابع مالی با نیازهای شرکت

  1. کاهش سودآوری شرکت در صورت عدم تمدید قراردادهای بزرگ (از جمله پتروشیمی فن آوران و خراسان)

۳.بازار رقابتی شدید در حوزه فعالیت شرکت جهت اخذ پروژه های جدید و مناسب

۴.حاشیه سود پایین مناقصات برگزار شده در یک سال اخیر.

 

ه) نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت به تفکیک دوره ها به شرح جدوال ذیل ارائه شده است.

و) سود ناویژه شرکت به تفکیک پروژه هابه شرح ذیل می باشد.

ز) نتایج عملکرد شرکت

عمکرد شرکت تحت تاثیر رکود حاکم بر نظام اقتصادی کشور بوده به نحوی که میزان رقابت بازار شرکت های فنی و مهندسی بسیار سخت و دشوار می باشد، لذا عملکرد شرکت در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از لحاظ کمی(تعداد قراردادها) کاهش یافته است، منتهی از لحاظ کیفیت (درآمد) رشد یافته است.

در پایان اطلاعات مالی شرکت در چند سال اخیر طبق نمودار های ذیل ارائه می گردد: