• تهران، بزرگراه همت ، شیراز جنوبی ، کوچه ژاله ، پلاک 3

معرفی شرکت نگهداشت کاران

شرکت نگهداشت کاران به منظور انجام پروژههای تعمیراتی ساختمانی، نصب مکانیکی، راهاندازی واحدهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تأمین و تربیت نیروهای متخصص با مشارکت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و با بهرهگیری از متخصصین و کارشناسان مجرب صنایع نفت در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۷۱۳ و با شماره ثبت ۱۱۱۰۴۷ تشکیل شده و فعالیت خویش را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است.

با توجه به کاربرد فنی و بهرهگیری از آخرین تکنولوژی روز صنایع و مساعدت و همکاری سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت با رعایت آخرین استانداردهای بینالمللی و تأسیس در اجرا و انجام پروژههای مختلف فعالیت مستمر داشته است.
در ضمن شرکت نگهداشت کاران دارای تأیید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه شماره ۳۸۳۲۶ت مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران میباشد.

تاریخچه فعالیت های شرکت

تا ۱۳۸۵

پروژههای اتمام یافته از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵

• انجام خدمات اداری پتروشیمی فجر(سه دوره)
• پیمان نظارت HIPS و خدمات عمومی پتروشیمی تبریز
• پیمان خدمات عمومی پتروشیمی امیرکبیر
• بهره برداری،تعمیرات وپتروشیمی ارومیه(سه دوره)
• پیمان تخلیه و بارگیری پتروشیمی ارومیه(سه دوره)
• تأمین نیروی انسانی وزارت دارائی(دودوره)
• پیمان نظارت خط ABS شرکت پتروشیمی تبریز
• پیمان خدمات عمومی طرح اوره گرانول رازی
تا ۱۳۹۴

پروژه های اتمام یافته از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴

. شرکت پتروشیمی فنآوران (سهامی عام)
. شرکت پتروشیمی اوره و آمونیاک پردیس
. شرکت پتروشیمی فجر
. شرکت پتروشیمی ارومیه
. شرکت پتروشیمی اروند
. شرکت پتروشیمی دماوند
. شرکت شیمی تکس آریا
. شرکت پخش فراوردههای نفتی ایران
. …
۱۳۹۵

پروژه های در حال انجام

. شرکت پتروشیمی فنآوران (سهامی عام)
. شرکت پتروشیمی ابن سینا (سهامی خاص)
. شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)
. شرکت پتروشیمی خراسان
. شرکت کربن ایران
شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را داناود نمایید.
دانلود کاتالوگ شرکت